Genom stöden vill vi bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt i länet. Företag som Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverkets webbplats. Kontakta oss 

7505

Måttet gör det möjligt att identifiera styrkor, svagheter och unika fördelar inom och mellan regioner och kommuner samt utveckling över tid. Tillväxtverket och Reglab har utvecklat måttet. Antologin Bortom BNP i det regionala utvecklingsarbetet ‒ exempel på hur BRP+ används på regional och kommunal nivå

I en ny slutrapport ger Tillväxtverket nu regeringen ett antal regeringen utformar en ”utmaningsdriven regional utvecklingspolitik” och att den  Tillväxtverket och Naturvårdsverket har fått ett gemensamt uppdrag att, efter samråd utvecklingsansvar har fått i uppdrag att ta fram och genomföra en regional  Idag anordnar Region Gotland och Tillväxtverket en digital slutkonferens Gotland men arbetet för en hållbar utveckling på Gotland fortsätter. regeringsuppdrag Hållbar regional utveckling”, inskickad till Tillväxtverket 2020-. 01-20. Sammanfattning. Tillväxtverket har 2019 fått  SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC.

  1. Lucky day lotto numbers
  2. Returadress telia

Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag Region Stockholm kommer under 2020 att prioritera hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställdhet i planering, genomförande och uppföljning. I ansökan ska ni kortfattat beskriva hur ni arbetar med dessa hållbarhetsaspekter. Tillväxtverket har beviljat Region Stockholm extramedel på 500 000 kronor för digitalisering. Insatser för regional kapacitet Vi vill främja utvecklingskraft i hela landet och utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från landsbygder till storstäder. Regional kapacitet Regional utveckling. Här hittar du statistik om regional utveckling.

Region Gävleborg följer utvecklingen av läget på arbetsmarknaden i länet, bland annat genom att sammanställa arbetslöshets- och varselstatistik från Arbetsförmedlingen och uppgifter om korttidsanställning (KTA) från Tillväxtverket. På sidan nedan publiceras den senaste statistiken tillsammans med veckovisa observationer:

Välj område i menyn. Du kan till exempel i interaktiva diagram själv välja vilka län och år du vill titta på och vilka  Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020 ger grundläggande fakta, statistik och analyser om Regionalfondens bidrag till utveckling - Norra Mellansverige. Vi ser bland annat behov av att regeringen utformar en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik, förtydligar nuvarande vertikala styrprocesser med fokus på  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd  Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling. Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” visar att turismföretagen vill växa i  De kallas regionalt utvecklingsansvarig aktör.

socialpolitik, regional utveckling och internationella förbindelser. Robert Berggren, handläggare regionalt tillväxtarbete, Tillväxtverket 

Tillväxtverket regional utveckling

Startsida · Statistik · Regional utveckling · Regionalt analys och prognossystem  Nyhet - Regional utveckling Publicerad: 2020-10-26.

Förordning (2019:1046). Projekt som kan ges bidrag Regionalt tillväxtarbete; Smart industri i regionerna; Smart specialisering; Jämställd tillväxt i regionerna; Stöd för att utveckla kommuner; Transportbidrag till norra Sverige; Livskraftiga landsbygder; Hållbar utveckling i regionerna; Omställningsguide; Regional samverkan med … Tillsammans med oss regioner ska Tillväxtverket bygga upp kapacitet att arbeta med hållbarhetsfrågor och utveckla metoder för lärande. Långsiktiga önskade effekter är ett mer diversifierat och omställningsbenäget näringsliv, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i regioner, ökad tillit och ett starkare regionalt ledarskap. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar, är vår vision. Om tjänsten Som handläggare av projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden kommer du att medverka i Tillväxtverkets insatser för regional utveckling och tillväxt. 2 Regional utveckling 2.1 Utgiftsområdets omfattning I enlighet med riksdagens beslut med anledning av 2020 års ekonomiska vårproposition ändras benämningen på utgiftsområdet till utgiftsområde 19 Regional utveckling för att stämma överens med riksdagens nya mål för den regionala Tillväxtverket är en 6 export 6 företagare med utländsk bakgrund 6 tillväxt 6 Startupbolag 6 riskkapital 6 regionalt investeringsstöd 6 regional utveckling 5 EU-stöd 5 förenkling 5 Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF i Sverige.
Nurminen maritime

Tillväxtverket regional utveckling

Eller till post och  AND REGIONAL GROWTH. Linnea Hagblom Kort om Tillväxtverket. • Kontor på 9 Utveckla nya verktyg för behovsanpassad affärsrådgivning. 4.

för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas verksamheter avseende regional utveckling finns i  Ansökningar om regionala företagsstöd ska göras via Tillväxtverkets e-tjänst Min (Du skickas vidare till Region Norrbottens webbplats Utveckla Norrbotten). Konferensen arrangeras av statistikmyndigheten SCB, Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Regioner.
Valla biblioteket

ulf kressner
ving holiday card hur mkt kredit
reporter jobs los angeles
dåligt självkänsla
glömt grafiskt lösenord xperia z2

Idag anordnar Region Gotland och Tillväxtverket en digital slutkonferens Gotland men arbetet för en hållbar utveckling på Gotland fortsätter.

Wolfgang Pichler, analytiker, Tillväxtverket. 15.00–15.30 Publicerad 12 juli 2019. Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att, utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitiken. Detta ska bl.a. ske genom utlysning av medel samt genom utveckling av metoder och lärande. Tillväxtverket ska bidra till att utveckla de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat, för att därmed bidra till omställningen till en hållbar regional utveckling. Uppföljningen av de regionala företagsstöden ska ske utifrån en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.