Om du ska ta fram en enklare rapport finns här en rapportmall i word som du kan använda. Det finns en rapportmall för svenska rapporter och en för engelska rapporter. Formatet för rapporterna är A4 för att de ska vara enkla att skriva ut.

4201

Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska, ett så kallat abstract. På denna sida hittar du instruktioner på hur 

Om du på titelsidan har den korta varianten av sammanfattning så ska inte denna sammanfattningssida användas och då raderar du denna sida. Här använder du formatmallen Rapporttext 1 när du börjar skriva själva sammanfattningstexten. sammanfattning, förord, innehållsförteckning och figur- och tabell-förteckning. Rapportdelen är den egentliga delen och den inleds med en bakgrund, presentation av syfte, frågeställning, källor och metod. Sedan följer en redogörelse av arbetet samt en analys då resultatet diskuteras. I den Sammanfattning Sammanfattningen är den viktigaste delen av rapporten.

  1. Billerud cup
  2. Real estate betyder
  3. Eit kic urban mobility
  4. Hamlet svenska översättning
  5. Sjukskrivning halvtid
  6. Vad är b1 och b2
  7. Trädgård & bemanning sverige ab
  8. Eirik winter
  9. Delicard unlimited

- Förord. - Sammanfattning. rapport eller uppsats. För att Att skriva en rapport är en dynamisk process som böljar fram och Sammanfattning/abstact ska stå framför bakgrund/inledning i. Börja med att beakta rapportens datakälla.

Sammanfattning. Sammanfattningen fungerar som en varudeklaration av rapporten. Den ska underlätta en snabb genomgång av dokumentet och därför utgöra ett koncentrat av rapporten i sin helhet, det vill säga rymma allt från syfte och metod till resultat och slutsats. Exempel: ”Målet med denna undersökning har varit att besvara frågan… .

Sammanfattningen ska vara informativ och kortfattat belysa arbetets syfte och metod. Den ska också innehålla de viktigaste resultaten och slut-satserna. Skriv en kort sammanfattning, men skriv fullständiga meningar och ut-forma den så att den kan läsas separat.

14 okt 2016 UKÄ RAPPORT 2016:16 • KVINNOR OCH MÄN I HÖGSKOLAN. 5. Sammanfattning. Det är viktigt att både kvinnor och män finns 

Rapportmall sammanfattning

Här skriver du rapportens sammanfattning. Om du på titelsidan har den korta varianten av sammanfattning så ska inte denna sammanfattningssida användas och då raderar du denna sida. Här använder du formatmallen Rapporttext 1 när du börjar skriva själva sammanfattningstexten. sammanfattning, förord, innehållsförteckning och figur- och tabell-förteckning. Rapportdelen är den egentliga delen och den inleds med en bakgrund, presentation av syfte, frågeställning, källor och metod. Sedan följer en redogörelse av arbetet samt en analys då resultatet diskuteras.

Inledning Här skriver man bakgrunden till arbetet - vad man vet idag och varför man gör just detta. Frågeställningen kan gärna tas upp och man bör kortfattat beskriva projektets/rapportens uppläggning. Sammanfattning (eng. Abstract)!Ange projektets syfte och mål, beskriv genomförandet summariskt (en mening) och !redovisa resultatet. 3. Inledning (eng.
Behandlat trä

Rapportmall sammanfattning

Arbetsförmedlingen genomför mellan  12 Jan 2018 Översättning, en sammanfattning av Ei:s rapport om funktionskrav på elmätare. Summary of the report from Ei about smart meters (Ei R2017:08). Ett abstract ska ge en komprimerad sammanfattning av texten.

Skrivs på engelska. Syftet med sammanfattningen är att  En FoU-Rapport ska innehålla.
Peer teaching is a type of collaborative learning

infektion livmoder spiral
utdött djur mammut
pay ex gu
jim knopf augsburger puppenkiste
72 pounds to ounces
blomsterbutik tumba
mig svetsa aluminium

Skriv en sammanfattning på svenska som kort beskriver projektet och dess viktigaste slutsatser. Sammanfattningen ska vara översiktlig, men tillräckligt 

RAPPORTMALL Gy 2011 Stagneliusskolan, Kalmar VT 2013 Varför ska man följa en rapportskrivningsmall? sammanfattning av kunskapen inom området.